Spring naar content

In deze nieuwsbrief onder andere…

 • Volgende overleg kopgroep BEB gepland op 3-10-2022 van 15.00-16.00 uur.
 • Implementatie van de aangeschafte software en ontwikkelde klantreizen is een veranderproces, dat in de komende periode centraal staat. Daarvoor zijn eerder 2 documenten met jullie gedeeld.
  Wat zijn de drijfveren van de stakeholders en medewerkers in de organisatie? Welke weerstanden kunnen we identificeren bij de stakeholders of medewerkers? Hoe kunnen de stakeholders en medewerkers gemotiveerd worden? In een kort filmpje wordt een mogelijke aanpak aangekondigd, waarover we graag op 3 oktober tijdens het overleg kopgroep BEB met jullie in gesprek gaan.
 • Kopgroep BEB breidt uit
  5 nieuwe leden
  aangesloten bij de kopgroep. Welkom!
 • De ontwikkeling klantreizen ligt op dit moment stil (…). Er is vooralsnog geen nieuwe klantreis en de beoogde verdieping van klantreizen liggen stil of in afwachting van.
 • mijnMantelzorg (Effectenmonitor) is gelanceerd! Neem snel een kijkje….
  Met deze nieuwe app – die onderdeel uitmaakt van het innovatiepakket BEB – kan voor deze doelgroep een bijdrage worden geleverd  aan blended begeleiding en effectmeting.
 • Dinsdag 22 november 2022 – Relatiedag AdSysCo in het teken van Blended Dienstverlening

Klantreizen
Geld & Armoede
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Mantelzorg
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)
– Relatievraagstukken
Arbeid & Participatie
Jongerenwerk

Mededelingen
Nieuwe leden kopgroep
Relatiedag AdSysCo op 22 november 2022
Balans tussen online en face-to-face bij blended ondersteuning (InHolland)

Ter inspiratie

mijnMantelzorg (EffectenMonitor) klaar om uit te rollen!

Oproepen

1. Status en planning klantreizen

De voortgang van de verschillende klantreizen is per thema in te zien. Klik op een van de blokken om bij de inhoud te komen.

Voor 2022/ 2023 is het de ambitie om nóg eens 10 nieuwe klantreizen te doorlopen. De planning en onderwerpen voor deze klantreizen wordt samen met de koplopers opgesteld. Wil je een thema of onderwerp starten? Laat het dan weten!

Geld & Armoede

Aan de slag met:

 • Stress-sensitief werken
 • Vroegtijdig activeren toekomstige cliënten
 • Inzet app als (financiële) buddy

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Aan de slag met:

 • Sociaal emotioneel
 • Sociale vaardigheden
 • Scheiding ouders

Mantelzorg

Aan de slag met:

Onafhankelijke clientondersteuning (OCO)

Aan de slag met:

Relatievraagstukken

Aan de slag met:

Arbeid & Participatie

Nog te starten

Jongerenwerk

Nog te starten

2. Mededelingen

Nieuwe leden kopgroep

Elan Barneveld – Ad Huizer (bestuurder) en Jan Hendrik van Schothorst (Generalist Sociaal Werk)

Versa Welzijn – Anita Keita (bestuurder) en Tine Hoofd (Programmamanager innovatie en deskundigheid)

Welzijn Bloemendaal – Johan van Buren (bestuurder)

WIJ Heemstede – Carola van Oerle (bestuurder)

Pluspunt Zandvoort – Remco Wijnia (bestuurder)

Klik hier voor een overzicht van alle leden van de kopgroep BEB.

Relatiedag AdSysCo op 22 november 2022

Tijdens de Relatiedag van AdSysCo op 12 april jl. hebben we een mooie reis gemaakt door het Spoorwegmuseum. Een reis langs praktische blended oplossingen voor het welzijnswerk. Vanwege het succes zal in november 2022 eenzelfde relatiedag worden georganiseerd.

Als lid van de Kopgroep BEB zijn jullie actief bezig met toepassingen van blended-dienstverlening en erkennen jullie het belang dat veel welzijnsorganisaties daarin ook actief zijn. Om die reden organiseerde AdSysCo in het voorjaar een evenement in het Spoorwegmuseum rondom de online-oplossingen bovenop RegiCare. Vanwege het succes van die dag, herhalen wij die graag nog een keer op 22 november as., wederom in het Spoorwegmuseum. Voorafgaand aan het evenement hebben wij daar ook de Kopgroep-vergadering gepland; de uitnodiging hiervoor hebben jullie reeds via een Outlook-agendaverzoek ontvangen.

Wij zijn natuurlijk al bezig met het uitnodigen van mensen en In dat kader willen wij je vragen twee of drie collega’s van welzijnsorganisaties uit jouw regio uit te nodigen die dag mee te maken. Het hoeven geen RegiCare-gebruikers te zijn, wel mensen die – net als jullie organisaties – belangstelling hebben voor het onderwerp. Tijdens een rondleiding door het Spoorwegmuseum leiden we je langs de inhoud van het Innovatiepakket. Dit pakket vol online-oplossingen is bedoeld om de online-dienstverlening aan jullie cliënten in te vullen. Blended dienstverlening staat in onze sector hoog op de agenda, maar het heeft nogal wat voeten in de aarde om dat succesvol te implementeren.

De zaal is groot genoeg om een grote groep mensen te ontvangen. Een flyer om uit te delen is bijgevoegd. Indien je een collega uit de eigen organisatie die op dit onderwerp zit wilt meenemen kan dat natuurlijk ook.

=> Ga mee op reis met AdSysCo en geef je op voor de Relatiedag via het online formulier.

Klik hier voor het reisverslag van 12 april jl.

Training balans tussen online en face-to-face bij blended ondersteuning (InHolland)

In samenwerking met InHolland start een training voor sociaal professionals die in de praktijk blended (gaan) werken. Dit betekent dat zij naast bestaande face-to-face contacten met cliënten/burgers ook gebruik(gaan)maken van digitale toepassingen. Denk aan een leeromgeving als LearningStone, apps waarin contact is met de cliënt/burger en VR-toepassingen.

In deze training gaan we aan de slag met het vinden van de juiste balans tussen digitale toepassingen en face-to-face sessies. Op welke manier vervangen digitale toepassingen bestaande werkvormen die face-to-face plaatsvinden? Hoe krijg ik het gebruik van digitale toepassingen naast face-to-face in mijn dag- en weekritme ingebouwd? Hoe weeg ik af wanneer digitale toepassingen nuttig zijn en in welke situatie face-to-face een meerwaarde heeft? Hoe beïnvloedt het blended werken de manier waarop ik een vertrouwensband met de client/burger opbouw? Wat betekent het voor samenwerking met het systeem rondom de client/burger? Hoe verandert de manier van communiceren met en over cliënten en de manier waarop je je verantwoordt? Met welke technische gevolgen van het gebruik van digitale toepassingen moet ik rekening houden en hoe doe ik dat?

We streven er naar om via het principe van flipping the classroom te werken. Dit houdt in dat deelnemers via e-learnings op hun eigen tijd vaardigheden kunnen oefenen ter voorbereiding op de gezamenlijke sessie, zodat deze gezamenlijke sessie benut kan worden voor uitwisseling en verdieping. Daarnaast vullen deelnemers voorafgaand aan de training de Digiscan Welzijn in. Zodoende krijgen ze zicht op eigen sterke punten en leervragen en kan de training door de trainers nauw aansluiten bij de behoeften in de groep.

NB. In deze training is het beheersen van basisvaardigheden (Office, Windows/Mac, etc.) voorwaardelijk.

GEVRAAGD: Wil je dat jouw professionals hieraan meedoen? Laat dat dan weten aan Ymke.

3. Ter inspiratie

Hier de inleiding van wat er in de blokken komt te staan. Bijv. interview, verhaalt deelnemer klantreis, verslag werkbezoek, hoe aan de slag met de verschillende tools, etcetera.

Klik op een van de blokken voor meer informatie of contact op te nemen.

Ervaringsverhaal

Wil jij hier delen hoe de organisatie, professionals of inwoners met blended dienstverlening aan de slag gaan? Stuur dan je input naar Jan

mijnMantelzorg (EffectenMonitor) klaar om uit te rollen!

In opdracht van de kopgroep BEB heeft de Effectenmonitor mijnMantelzorg™ ontwikkeld

4. Oproepen