Spring naar content

-> Bootcamp content-ontwikkeling Schoolmaatschappelijk werk start in september 2022!

Een club professionals van MEE Vivenz committeert zich om 3 weken tijd in kleine leerblokken content te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Mw worden gelijk getraind in het gebruiken van de leeromgeving. Creëren van zachte landing van de leerlingen en hoe de leerlingen begeleid kunnen worden.

Hoe gaan we dit aanpakken?

 • Training (ontwikkelbudget organisaties)
 • Scrum (in budget kopgroep BEB)
 • Ontwikkelen content (nog te bepalen hoe te financieren??)

Deelnemers:

1. De SMD en 2. MEE Vivenz

Fase

Startwensen

 • Communicatie driehoek kind – ouders – leerkracht gemakkelijker.
 • Innovatief een aansprekend online materiaal…..onze kids doen niet anders!

Doelgroep

 • Kinderen op PO (bovenbouw)
 • Kinderen op VO (VMBO en hoger)
 • Evt. ouders

Onderwerpen

 • Sociaal emotioneel
 • Sociale vaardigheden
 • Scheiding ouders

Proces

Er is bewust gekozen voor twee instrumenten, t.w.: “paraplu-omgeving” a la Welzijn-Waard en de leeromgeving (learningstone). Andere wensen m.b.t. interactieve video’s en evt. apps zijn geparkeerd, omdat het blended ondersteunen een basis vormt volgens het scrumteam.

Andere instrumenten als Positieve Gezondheid en Effectenmonitor zijn niet onderzocht.

Planning

 • Juni/juli 2021: ontwikkeling leerlijn “Faalangst” en training LearningStone.
 • Juli/augustus 2021: Zomerstop
 • September 2021: Verder training en start Living Lab (ervaring opdoen met leerlingen).
 • November 2021: Evaluatie en afspraken wijze doorontwikkeling/uitrol         

Ronde Tafels

 • Ronde Tafel 14 april 2022:
  Vanaf 12 mei (na de voorjaarsvakantie) schuiven Margreet Ames en stagiar Samia aan. Dan is het aantal deelnemers 4, twee modulen: Denk je Sterk en Emo-s
 • Ronde Tafel 07 april 2022
  Aanwezig: Ingrid.
  Ervaring: leerlingen gaan er snel doorheen. Te snel, waardoor diepgang en verwerking nog ontbreekt. Voorlopig kan zij dit opvangen door wat directiever opdracht te geven: bereid …. Voor en wacht dan.
  Vraag: hoe breng ik er nog wat meer ‘jeu’ in? Extra materiaal, filmpje, etcetera?
  Besproken: de opties om andere communicatiesoorten in te zetten: docs (daar kan leerling en jij materiaal uploaden en opdrachten), dialoog en berichten sturen. Je kunt via whapp een link naar het materiaal meesturen. Ingrid gaat wat experimenteren hiermee.
  Andere punten uit de leerlijn:
  – Taal nog niet congruent (mindstet: fixed/statisch….voorkeur: vaste of groei mindset).
  – SMW/Coach, dat staat vooral bij de reactie-velden in de formulieren…..voorstel: begeleider.
  – Aanhef formulieren wekken verwarring (Hoi…..), weghalen? Of in ieder geval anders introduceren.
  Dialoog over opzoeken van persoonlijke ‘gevoel’ tussen jou en de leerling en voorkomen dat je bij iedere update teveel moet aanpassen. Conclusie: Ingrid is wel toe aan ‘the next level’ en wat meer key-userniveau. Meer spelen met het materiaal. Ymke wil wel een workshop organiseren hierover. Fijn als er meer deelnemers kunnen zijn. Hoe staat de rest hierin?
  Voorstel: Weer een keer plenair bij elkaar komen. Definitieve aanpassingen doorspreken. Combinatie met workshop, hoe houd je de pan aan de kook? Wellicht leuk om een keer Live te doen?
 • Ronde Tafel 24 maart 2022
  Aanwezig: Ingrid en Melany
  Ingrid: ziek geweest. Gesprek met manager gehad, deze wist eigenlijk van niets. Dat motiveert niet bepaald. Ymke gaat nog kennismaken met Annemarie de Vries (innovatiemanager bij MEE Vivenz).
  Melany: Nu 1 leerling aangemeld. Nog wel toestemming ouders nodig….Dialoog: is het handig om standaardmail te maken voor ouders met link naar formuliertje waar de toestemming nog eens wordt aangevinkt? Ja. Actie: Melany maakt opzetje mail. Ymke verwerkt dit.
  Nieuw thema: Melany maakt veel leerlingen mee die stoeien met gender-identiteit/seksualiteit en geaardheid. Vaak speelt zelfvertrouwen daarin een rol. Kunnen we hier niet iets mee? Melany denkt aan bijv. online community/elkaar kunnen vinden/buddy. Zij heeft zelf als eindopdracht voor studie een boekje gemaakt. Ymke heeft nog materiaal uit oude opdracht SMW over Seksualiteit en Identiteit. Melany heeft nu 5 leerlingen op het oog die zij kan benaderen. School is niet heel actief.
  Volgende week verder hiermee: materiaal, wat kunnen we alvast doen, hoe kan het groeien, meer SMW die aan willen haken? Kids laten meedenken en -ontwikkelen.
 • Ronde Tafel 17 maart 2022
  Ingrid heeft verhaal gedeeld met collega’s. Waren verrassend positief. Wens: basisoverzicht van leerlijnen met alle thema’s. Hoe maak je het een combi met f2f? En kan er een bieb met losse materialen/blokjes komen?
  Vragen:
  – Zijn de middelen evidence-based (nee, professionals die deelnemen beoordelen)
  – Mag het allemaal? (ja, zolang je de bron vermeldt en open verbinding mogelijk is naar YouTube-kanaal)
  – Hoe lang wordt een account bewaard? (geen idee, moet even nagevraagd)
  – Hoe mooi zou het zijn om voor cliënten op de wachtlijst zoiets te bieden?
  Thema’s:
  – SoVa, assertiviteit, agressie in VO.
  – VR/Interactieve video over agressie?
 • Ronde Tafel 10 maart 2022
  Ingrid nu twee leerlingen actief in de omgeving. Melany gaat er nu ook twee nemen.
  Vraag: hoe stimuleer ik een leerlijn die aan de slag is? Goede ervaring met een appje sturen!
  Onzeker….hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende aansluit en reageer op de opdrachten? Raakt snel op de achtergrond qua prio.
  Dialoog: eigenlijk is het een andere manier van in contact zijn met de leerling. Vergelijkbaar met app/mail. Hoe doe je dan normaal gesproken? Dit maakt het al meer een prio. Tips? Plan tijd in. Twee keer per week 30 minuten is in eerste instantie voldoende. Hoeft niet perse inhoudelijk te reageren als je maar laat merken dat je het gezien hebt en stimuleert.
  Uitleg Ymke: hier zie je de verschuiving van ‘extra’/additioneel naar meer vervangend/substitutie.
  NOOT: Wanneer kunnen we gaan interviewen?
 • Module Emotie-regulatie 10-2-2022
  Leerlijn: Voelen, denk, doen en de dingen die gebeuren? O.b.v. ACT.
  Metaforen: Koken met voelen, denken en doen?
  Koele gedachten (wat zijn dat?). Rode draad is steeds hetzelfde (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoelens, Gedrag)….Oplossingsgerichte techniek inzetten.
  Je lijf voelen (voelen van trots, voldoening)/prettige gevoelens
  Assertiviteit (Wat DOE je dan?)
  Boos hoort erbij!…..dit is boos.
  Maar ook: algemeen uitleg over gevoelens (over je brein/amygdala….’je brein in 30 seconden’-boekje.
  Voorbeeld:
  – Gebeurtenis
  – Thermometer (symbool)
  – Gedachtenwolkje met EHBO (kruis erin)
  – Actie (doen/filmscene)
  – “belletje” als situatie is
  – STOP-sein
  – Helpende handjes
  – Wolletje (hoe zacht kan het voelen).
  Margreet mailt symbolen

Inzet voor bouw Module: SKJ-punten? Margreet zoekt dit uit!

Uitspraken deelnemers

Van wanden vol kasten met materiaal naar online ‘je eigen database’

Ik hoop op grotere betrokkenheid van ouders

Ik wil graag meer structuur in mijn werk

Ik zie mijn leerlingen hier wel mee werken

Hoe krijg ik mijn collega’s enthousiast?