Spring naar content

Welzijn in Waard. Welzijn voor iedereen!

Welzijn Waard biedt fysieke én online bijeenkomsten voor mensen die te maken krijgen met verschillende levensgebeurtenissen, en de gevolgen daar van. Door bepaalde gebeurtenissen kunnen dagelijkse handelingen ineens een stuk lastiger worden. Of kunnen er vragen bij jou ontstaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van geldzaken, opvoeden, ouder worden, mantelzorg of contact leggen met andere mensen. Ook helpen we je op weg als je een idee hebt voor jouw buurt of wanneer je vrijwilligerswerk zoekt. Weet dat je dan terecht kunt bij Welzijn Waard.

Welzijn Waard staat voor een sociale en zelfredzame samenleving

Iedereen moet kunnen meedoen. Niemand kan alles alleen. Soms heb je even hulp nodig. Wij – Welzijn Waard – helpen je! 

Welzijn Waard helpt mensen en buurten bij het oplossen van kleine en grote vraagstukken. Dat doen we met al onze kennis en middelen, maar vooral met bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Wij doen het nooit alleen. Welzijn Waard verbindt mensen met elkaar. Onze medewerkers werken vanuit hun vakmanschap nauw samen met lokale, regionale en landelijke partners, zoals vrijwilligers, buurtinitiatieven, scholen, kerken, sportverenigingen en zorginstellingen. Samen vinden we een passende oplossing!

Wij doen daar wat nodig is om iedereen mee te laten doen. Je kunt de hele wereld aan als je er niet alleen voor staat; dát is wat wij willen uitdragen.  

Dankzij Welzijn Waard ben ik na het overlijden van mijn man niet in een sociaal isolement terecht gekomen, maar heb ik weer een zinvolle invulling van mijn dag gevonden.

A.P. uit Waard

Noot. Welzijn Waard is een fictieve welzijnsorganisatie. Teksten op deze website zijn voorbeelden, geen concreet aanbod.