Spring naar content

Deelnemers: 1. MEE Vivenz en 2. XTRA/ MEE ZHN en 3. MEE & De Wering

Hieronder een beknopt verslag van de OCO-klantreis tot nu toe (15-6-2022). We komen op 4 zaken die we graag op willen pakken in een living Lab. Twee van de vier punten zijn niet direct gericht op de doelgroep, maar een gevolg van ons onderzoek en volgens het team nuttig en belangrijk.

 1. Living Lab IPH bij deze doelgroep : MEE de Wering
  – Inzet van de scan
  – Ontwikkeling van 1-2 kleine modules in de leeromgeving
 2. inzet Effectenmonitor, Mijn Budget, bij groepstraject ‘omgaan met geld’, bij Xtra/MEE ZHN
  – Mijn budget als ‘voor en na’
  – Omzetten bestaand groepsaanbod naar blended
  – Groep ook blended draaien
 3. training blended SoVa/Assertiviteit bij MEE de Wering
  – Omzetten standaard assertiviteitstraining naar blended
  – Indien mogelijk ook vertaling naar de kwetsbare doelgroep
  – Uitproberen.
 4. Growpad inzetten bij Team Jong in Kennemerland (MEE de Wering).

Clientondersteuning blended uitvoeren

Kunnen we kwetsbare cliënten uit de “MEE-doelgroep” ook blended begeleiden? Dat was de basisvraag voor deze klantreis. Met vijf professionals uit drie organisaties hebben we geëxploreerd en gescreend op mogelijkheden. Met trots presenteren wij de oogst van deze periode en popelen om hier verder mee aan de slag te gaan.

Bij aanvang van deze klantreis hebben we twee uitgangspunten geformuleerd:

 • Deze doelgroep komt breed in contact met alle levensthema’s die we kennen. Dit vraagt in de basis dus ook een meer generale benadering van de klantreis.
 • Blended werken met kwetsbare mensen kan net zo goed werken als bij ieder ander. Wij onderzoeken welke werkwijze daarin goed past en wat dit betekent voor de instrumenten.

Aanpak

Na het formuleren van bovenstaande uitgangspunten hebben we de volgende stappen doorgelopen:

 • Introductie van de basisinstrumenten en dialoog over wat dit voor deze doelgroep kan betekenen.
 • Inventarisatie en keuze omtrent andere – ons bekende – instrumenten.
 • Keuze in wat willen we ‘nu’ oppakken en wat (nog) niet?
 • Per organisatie: zoeken van aansluiting op de interne implementatiefase.

Ervaringen

Voor wat betreft de basisinstrumenten:

 • IPH: alle deelnemers waren het unaniem eens dat deze zich goed kan lenen voor inzet bij hun doelgroep. Wel willen ze graag experimenteren in hoeverre de digitale en/of papieren variant en op welk moment in het primair proces goed past. Tot slot doet niet iedereen aan procesmatige begeleiding, dan is de vraag wel wat de concrete meerwaarde is.
 • Effectenmonitor: fijn, visueel en ook concreter ingaan op een onderwerp. Wel minder gemakkelijk af te nemen, omdat het zo talig is. Lijkt in eerste instantie goed inzetbaar als begin- en eindmeting bij groepstrajecten. Team denkt hierbij aan het onderwerp ‘omgaan met geld’.
 • Mijn Welzijn-leren: Mits er voldoende rekening gehouden wordt met de doelgroep, zou dit heel goed inzetbaar kunnen zijn. Natuurlijk is er ook binnen de doelgroep een bandbreedte waar het gaat om inzetbaarheid. Er is ook een doelgroep (bijv. mensen met autisme), die juist prettig kunnen werken in deze omgeving. Team wil graag modules met onderwerpen rond Sociale Vaardigheden/assertiviteit en misschien seksualiteit uitproberen.
 • &Happy-apps: a la Match-it of Post-IC. Lijkt het team wel interessant, maar niet voor nu.
 • Korte informatie en advies: MEE-ZHN en MEE-Vivenz geven voornamelijk praktische informatie & advies. Zij herkennen zich dus minder in bovenstaande instrumenten (behalve de IPH). Bij MEE Vivenz zijn plannen om een Virtual Assistent te laten ontwikkelen, die goed kan verwijzen naar bestaande sites (Steffie bijv) en/of kleine filmpjes met instructie. Dit idee van een VA sluit aan bij behoefte die in meerdere klantreizen is genoemd. Ymke heeft dit teruggekoppeld aan Adsysco met voorstel om hierover contact te zoeken.
 • Growpad: Hiermee wordt bij MEE Vivenz reeds gewerkt. Er is een presentatie gegeven. Teamleden kunnen zich indenken dat hier een meerwaarde in kan zitten. Een teamlid ziet concrete kansen om hiermee te experimenteren op korte termijn.

Top vier

Bovenstaande stappen hebben geleid tot een ‘top vier’ aan onderwerpen en Living Labs, welke we over de organisaties verspreid willen uitvoeren:

 1. Inzet van de IPH (Positieve Gezondheid): ervaren hoe dit past als basismeting bij de doelgroep
  •  waar sprake is van procesmatige begeleiding eventueel koppelen aan (kleine), individuele modules (1 – 2 modules in Mijn Welzijn-leren).
 2. Het experimenteren met de Effectenmonitor (Mijn budget) bij groepstrajecten rond het thema Geld.
  • Mijn budget inzetten als begin- en eindmeting
  • Bestaand fysiek groepstraject blended aanbieden
 3. Inzet van de Growpad bij Jongeren en cliëntondersteuning.
 4. Omzetten van training Assertiviteit/Sociale Vaardigheden naar blended variant.

Per organisatie

MEE-Vivenz: hier wordt al volop geëxperimenteerd met de inzet van de Growpad. Er is contact met MEE Vivenz om te onderzoeken hoe zij ook kunnen aansluiten bij deze klantreis en welke volgende stap dan mogelijk is. Hierover vindt overleg plaats tussen Paulie, Annemarie/Sandra en Ymke.

Xtra/MEE ZHN: Het idee is om hier te gaan experimenteren met de Effectenmonitor, gekoppeld aan groepstraject ‘omgaan met geld’. Hiervoor is echter nog een tussenstap nodig binnen de organisatie. Het team clientondersteuners en groepswerk is nog onvoldoende betrokken. Plan is om in september een kort traject te starten, waarbij deelnemers worden meegenomen en ook actief mee kunnen denken. We houden er dus rekening mee dat er een andere uitkomst kan zijn, dan dat er nu ligt.

Hierover vindt afstemming plaats tussen Marjolein, Connie van den Berg en Ymke.

MEE de Wering:  Er zijn drie onderdelen waarmee de teamleden willen gaan experimenteren. Allereerst in algemene zin de inzet van IPH bij deze doelgroep. Daarnaast het inzetten van de Growpad bij Team-Jong in Kennemerland (n.b. de Growpad wordt op dit moment ook geïntroduceerd door een externe partij in Alkmaar). Tenslotte het ombouwen van de algemene assertiviteitstraining-volwassenen naar een blended variant en daaropvolgend vertalen naar de MEE-doelgroep.

Op 7 juli vindt hierover overleg plaats met de projectleider (Isabel), teamleden en Ymke.

Wat is nu de volgende stap

In september, na overleg met de betrokken organisaties, kan per onderdeel een concreet concept worden uitgewerkt met bijpassende begroting en verdeling van de kosten (wie betaalt wat).

Indien voor alle organisaties akkoord, kunnen de Living Labs het laatste kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

Fase

(plaatje)

Doelgroep

Onderwerpen

Ronde Tafels

 • datum:
  verslag

Implementatiefase:

Wat loopt?

Einde Conceptfase:

Proces

Planning

 • maand
  toelichting
 • maand
  toelichting

Uitspraken van deelnemers