Spring naar content

ANWB AutoMaatje Waard

ANWB Automaatje vindt haar oorsprong in het feit dat Nederland in rap tempo vergrijst. In veel gemeenten zal het aantal 65–80 jarigen in de komende jaren met 50% toenemen. Eenzaamheid onder ouderen is nu al een belangrijk probleem met alle (ook medische) gevolgen van dien. De deur niet uit kunnen om boodschappen te doen, een jarig kleinkind te bezoeken, om naar de kapper te gaan of de tandarts als het moet. Dagelijkse dingen waardoor je ook onder de mensen komt en die bij gebrek aan mobiliteit in het gedrang komen. Het sociale contact is het aanknopingspunt van AutoMaatje. Het contact met de chauffeur, het Maatje, is de kern van het concept.

ANWB Automaatje is geen “concurrent” van de buurtbus, het bestaande vrijwilligersvervoer of andere voorzieningen. Integendeel zelfs. AutoMaatje is complementair op een busvoorziening: die rijdt vaak vaste routes en is voor individueel vervoer nogal kostbaar. AutoMaatje kan bestaand vrijwilligersvervoer een extra duw in de rug geven. De ervaring leert inmiddels dat nieuwe vrijwilligers zich voelen aangetrokken tot AutoMaatje. ANWB AutoMaatje biedt vanuit haar mobiliteitsexpertise een kant-en-klare oplossing die binnen circa zes weken geïmplementeerd kan worden. Soms om snel goede voorzieningen te hebben waar nog niets is, soms als aanvulling op een bestaand aanbod, soms ter versterking van een lokaal initiatief.